Základy typografie

Jakub Lysák

Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Typografie je také klasické umělecké řemeslo, které se několik století vyvíjelo klidně a plynule, neboť technologie knihtisku se dlouho v zásadě neměnila.

V současné době velké rozšíření počítačů, vývoj jejich programového vybavení a možnost kvalitního tisku umožňují prakticky každému, aby se pustil do přípravy tiskoviny. Je řada tiskovin, zejména drobnějších (pozvánky, oznámení, letáky), které si dnes připravujeme sami a ani nás nenapadne, že ještě docela nedávno jsme se museli obrátit na odborníky. Také rozsáhlejší dokumenty pro tisk připravujeme často na počítačích doma nebo v práci až do konečné podoby. Výsledky podle toho občas také vypadají.

Typografická pravidla sice nejsou dogma, ale měl by je znát každý, kdo se pouští do tvorby tiskovin, a zvláště laici by se jich měli držet.

Typografické jednotky

Čtverčík

Písma

Základem každého dokumentu jsou písmena. Pokud nás zajímá jejich tvar a jiné vlastnosti, pak mluvíme ne o písmenech, ale o písmu. Latinkové písmo obsahuje malá písmena (minusky, minuskule), velká písmena (verzálky, majuskule), číslice, diakritická znaménka (akcenty), interpunkční znaménka, závorky, uvozovky, matematická znaménka a další znaky.

font = písmo uložené jako data na počítači, soubor s přesným popisem tvaru písmen určitého typu písma.

Písmová osnova a některé písmové pojmy

Klasifikace písem

Velikost písma

Řezy písma

Odstavec

Odstavcová zarážka

Východový řádek

Zarovnání odstavce

Proklad

Mezery

Mezery mezi písmeny

Mezislovní mezery

Zvýrazňování slov v textu

Zvlášť důležité časti textu můžeme zvýraznit některým z následujících způsobů: Za vhodné způsoby lze považovat první tři (kurzíva, tučné písmo, kapitálky). Jiná barva písma se prozatím používá spíše u elektronických dokumentů (www stránek). Prostrkávání již patří do minulosti (do éry psacích strojů). Podtrhávání a škrtání snižuje čitelnost textu, a proto je lepší se mu vyhýbat (podtrhávání je navíc nevhodné u www stránek, kde koliduje se zavedených označováním odkazů na další dokumenty). Rovněž není vhodné používat větší písmo pro zvýraznění textu uvnitř odstavce, neboť by nepěkně rozhodilo vzdálenosti mezi řádky (jako např. v tomto odstavci).

Interpunkce

Tečka, čárka

Dvojtečka, středník, otazník, vykřičník

Uvozovky

Spojovník (divis)

Pomlčka

Apostrof (odsuvník)

Závorky

Ostatní znaky

Číslice

Datum a čas

Další výrazy s číslicemi

Zkratky

Dělení slov

Slova se dělí podle pravopisných pravidel a estetických zásad. U některých dokumentů se slova nedělí nikdy.

Pravopisná pravidla

Dělit se nesmí

Skryté dělení

tj. dělení bez užití rozdělovacího znaménka

Estetické zásady

Formát tiskovin a úprava stránky

Přehled částí knihy

Materiály použité při tvorbě tohoto referátu